FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Avgiften för ett nytt franchiseavtal i Sverige är för närvarande 15 000 Euro netto.

Den totala investeringen för en Subway®-restaurang börjar på ungefär 200 000 Euro.

Beroende på storlek och platsförhållanden kan kostnaderna dock variera kraftigt. Den största delen av kostnaderna utgörs av inköp av utr­ustning och ombyggnadsarbeten.

Köpeskillingen för en restaurang avtalas mellan säljaren och köparen och kan variera kraftigt beroende på olika parametrar.

Franchisegivaren har inget inflytande på den överenskomna köpeskillingen. De behöver bara godkänna den avsedda överlåtelsen så att en licensöverföring kan genomföras.

Alla nya franchisetagare genomgår en tre veckors franchisetagarutbildning, varav två veckor är en intensivutbildning på en regional, certifierad utbildningsrestaurang.

Under öppningsfasen kommer en rådgivare att vara på plats i en vecka och även medverka i utbildningen av personalen. Dessutom erbjuds kontinuerligt kostnadsfria managerutbildningar för ledningspersonal vid utbildningscentret i Köln.

Med University of SUBWAY – ett omfattande e-learning-system – får alla franchisetagares anställda tillgång till en kraftfull utbildningsplattform som möjliggör självständiga introduktioner och vidareutbildningar.

Vårt team kommer att arbeta tillsammans med dig för att identifiera lämpliga lägen. Idag, mer än någonsin, ligger fokus på TOPP-lägen. Frekvens, tillgänglighet och synlighet står i förgrunden. Vilka andra förutsättningar, som är viktiga för våra lokaler, och vilka möjligheter vi ser i olika regioner, diskuterar vi gärna med dig personligen.

Ansökningar om franchisetillstånd kan endast lämnas in i kombination med konkreta förslag på lokaler och en marknadsplan för ditt företag. Kraven på sökande och lokal har förändrats under de senaste åren – i samband med en global transformationsprocess.

Generellt sett ligger fokus i urvalprocessen idag på Multi-Unit-Owner-profiler. En universitetsexamen, erfarenhet inom företags- och personalledning och företagsekonomiska kunskaper är en fördel. Vi diskuterar gärna detaljerna med dig personligen.

IPC Europe, ”Independent Purchasing Company”, är en icke-vinstdrivande inköpsorganisation som ägs av franchisetagarna. De avtalar om inköpsvillkor på europeisk nivå och säkerställer att franchisetagarna kan köpa varor till bästa möjliga pris. De organiserar alltså en enhetlig varuförsörjning och tillhandahåller motsvarande inköpskanaler för franchisetagarna.

Franchiseavgiften är 8% av nettoomsättningen. Dessutom tillkommer 4,5% FAF-avgifter, som finansierar regionala och nationella marknadsföringsaktiviteter.

Ett franchiseavtal med Subway® har en löptid på 20 år.

Du måste prata god flytande svenska och ha goda kunskaper i engelska, både läs och skrift, för att kunna utföra kommunikation och slutprov på franchiseutbildning. Vi är ett internationellt företag där mycket kommunikation sker på engelska.

Vi kräver Aktiebolag och vi ser gärna att bokföringen bryter per kalenderår.

I samband med byggnation och öppning av en restaurang behövs bygglov, skyltlov och anmälan till din Miljö & Hälsa i din kommun.

Senast när du sluter hyreskontrakt/nödvändiga renoveringsavtal för kommersiella fastigheten.

Som franchisetagare hos Subway® får du tillgång till våra leverantörer som levererar allt som behövs för att utforma en restaurang enligt vårt koncept.

Vi hjälper till med ritningar, skyltning och övrig utformning. Vi har kontakt med ett antal byggbolag som byggt restauranger för oss tidigare.

Nej, men med tanke på att vi har ganska många maskiner i våra restauranger så behöver man titta på hur man ska bli av med all värme i lokalen. I vissa lokaler finns det kyld tilluft som räcker för vår verksamhet. I andra lokaler saknas detta och då behöver man sätta in AC både i kök och servering.

Nej, när man är franchisetagare hos Subway säljer man bara dom produkterna som kedjan i övrigt säljer. Alla restauranger ska erbjuda samma produkter över hela landet.

I samband med att du öppnar din restaurang sätter vi upp konto hos vår distributör i Sverige. Där finns alla produkter som behövs för din verksamhet.

Subway har inga subventionerade uppstarter. Olika bidrag inom Starta eget finns att läsa inom arbetsförmedlingen m.fl.

Kontakta oss

Vi svarar gärna på alla dina frågor
Cookie-samtycke med Real Cookie Banner